با سلام  واحترام
انجمن علمی کاوش دانشکده شیمی دانشگاه  شریف  با همکاری کانون فیلم و عکس علمی و صنعتی برگزار می­کند:

 

**نمایش مستند شگفت انگیز THE CHEMISTRY OF LIFE  **

محصول 2009

زمان برنامه: دوشنبه، 5 خرداد ماه، ساعت 12:30 الی 13:30

مکان: دانشگاه شریف، دانشکده شیمی، سالن کنفرانس کیمیا