با سلام و دعای خیر،

خبر در گذشت دکتر کریم بهادری موجب تاثر و تالم گردید. جامعه ی علمی شیمی و انجمن شیمی ایران مصیبت وارده را خدمت خانواده ی محترم، شاگردان، همکاران، دانشگاهیان، ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفور، غــفران الهی و برای بازماندگان صبر جمـیل مسئلت می نماید.

"انجمن شیمی ایران"