دانشگاه تهران با همکاری انجمن بیوشیمی فیزیک ایران برگزار می‌کند.

اولین همایش «علوم مواد و کاربردهای زیست‌مولکولی» با سخنرانی اساتید شاخص و سرآمدان علمی این حوزه‌ی کشور. جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر  QR Code را اسکن نمایید.

 

مکان: مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران, IBB

زمان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵