کارگاه آموزشی آنالیز طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی(EIS):

زمان برگزاری:۱۵ آبان ۱۴۰۲

جهت ثبت نام به آدرس  http://cntlab.urmia.ac.ir/services/160/ مراجعه فرمایید.

 

کارگاه تخصصی بکارگیری طیف سنجی مولکولی در شناسایی نانومواد:

زمان برگزاری: ۲۳ آبان ۱۴۰۲

جهت ثبت نام به آدرس  http://cntlab.urmia.ac.ir/services/162/ مراجعه فرمایید.

 

کارگاه تخصصی آشنایی با تکنیکهای تصویر برداری الکترونیکی پروپ روبشگر:

زمان برگزاری: ۳۰ آبان ۱۴۰۲

جهت ثبت نام به آدرس  http://cntlab.urmia.ac.ir/services/163/ مراجعه فرمایید.

 

کارگاه آموزشی آنالیز طیف سنجی پراش اشعه ایکس(XRD):

زمان برگزاری: ۶ آذر ۱۴۰۲

جهت ثبت نام به آدرس  http://cntlab.urmia.ac.ir/services/166/  مراجعه فرمایید.