وبسایت کنفرانس: https://occ2023.qom.ac.ir/Home/Index

 

دبیر علمی:  دکتر مصطفی کیامهر

دبیر اجرایی:  دکتر محمود زارعی

تماس با ما:

نشانی دبیرخانه: دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

تلفن دبیر خانه:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۰۱

تلفن دبیر علمی:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۴۵

تماس ضروری با دبیر علمی (۹ الی ۱۳): ۰۹۲۰۱۳۶۴۰۳۶

تماس ضروری با دبیر اجرایی (۹ الی ۱۳): ۰۹۳۷۸۳۴۷۳۹۹