"چرایی و چگونگی استفاده از ماده معدنی زئولیت کلینوپتیلولایت در کشاورزی"

زمان برگزاری:  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ساعت:   ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰

مدرس: مهندس محمد مهدی عظیمی

هزینه شرکت در کارگاه: رایگان

 

"روش های اندازه گیری در مقیاس نانو"

زمان برگزاری:   ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

ساعت:   ۰۹:۰۰-۱۲:۰

مدرس:  دکتر مهدی موسوی و مهندس محمد قدرتی

هزینه شرکت در کارگاه: رایگان

 

"چرایی و چگونگی استفاده از ماده معدنی زئولیت کلینوپتیلولایت در کشاورزی"

زمان برگزاری:   ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

ساعت:   ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰

مدرس: مهندس محمد مهدی عظیمی

هزینه شرکت در کارگاه: رایگان

 

"آموزش تجهیزات ساخت و شناسایی نانوساختارها"

زمان برگزاری:  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

ساعت:   ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰

مدرس:  دکتر مهدی موسوی و مهندس محمد قدرتی

هزینه شرکت در کارگاه: رایگان

 

 https://izc8.semnan.ac.ir/  ​: وب سایت کنفرانس

تماس با ما:

آدرس : سمنان، روبروی پارک سوکان،  پردیس شماره یک، سازمان مرکزی دانشگاه سمنان

کد پستی : ۱۹۱۱۱۳۵۱۳۱

تلفن دانشگاه :  ۰۲۳۳۱۵۳۰۰۰۰

تلفن مستقیم دبیرخانه کمیته علمی: ۳۱۵۳۲۸۰۵۲۳۰  خانم دکتر ارغوانی بیدختی