فرصت های شغلی ویژه دانشجویان شیمی-کنفرانس شیمی آلی ایران 

با توجه به درخواست تعدادی از شرکت های حامی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی ایران و همچنین در راستای اهداف کنفرانس ها در جهت ایجاد فضای اشتغال دانشجویان، به دانشجویان شرکت کننده در کنفرانس شیمی آلی توصیه می‌گردد در زمان برگزاری کنفرانس، رزومه فعالیت های علمی و اجتماعی خویش را جهت ارائه به شرکت های مذکور به همراه داشته باشند.

دکتر زارعی (دبیر اجرایی) و دکتر کیامهر (دبیر علمی) 

کمیته شیمی آلی-انجمن شیمی ایران

 

وبسایت کنفرانس: https://occ2023.qom.ac.ir/Home/Index

تماس با ما:

نشانی دبیرخانه: دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

تلفن دبیر خانه:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۰۱

تلفن دبیر علمی:   ۰۲۵۳۲۱۰۳۰۴۵

تماس ضروری با دبیر علمی (۹ الی ۱۳): ۰۹۲۰۱۳۶۴۰۳۶

تماس ضروری با دبیر اجرایی (۹ الی ۱۳): ۰۹۳۷۸۳۴۷۳۹۹