چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله Inorganic Chemistry Research

قابل توجه شرکت کنندگان محترم بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

با توافق صورت گرفته با انجمن شیمی ایران تمامی مقالات برتر بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران بصورت مقاله کامل در شماره ویژه ­ای در مجله Inorganic Chemistry Research  به چاپ خواهد رسید.

 

لینک وبسایت مجله:

https://www.inorgchemres.org/

https://iicc22.conf.uok.ac.ir/fa/news.php?rid=41

 

وب سایت همایش:   https://iicc22.conf.uok.ac.ir/fa/

تماس با دبیرخانه:

آدرس : کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم پایه - دبیرخانه کنفرانس شیمی
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۱۶۸۰ 
ایمیل:   iicc22@uok.ac.ir