رویدادی که یک تمرین عملی برای همکاری دانشجویان، اعضای هیات علمی، ارکان اجرایی دانشگاه و صنایع است.

انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی و مرکز تحقیقات مهندسی شیمی، نفت و پلیمر با حمایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شیراز، رویداد استانی از مول به تن را در تاریخ 30 آبان ماه و با تمرکز بر موضوع (شیمی علمی برای صنعت و اشتغال) برگزار خواهند کرد. دکتر ذوالقدر رئیس محترم پارک علم و فناوری فارس به عنوان سخنران مدعو در مورد نقش آفرینی دانش شیمی در اشتغال دانش بنیان صحبت کرده و در نهایت از دانشجویان برتر گروه های شیمی، و مهندسی شیمی و همچنین استادان پیشکسوت تقدیر خواهد شد.

در حاشیه این رویداد که با حمایت معنوی انجمن ملی شیمی ایران، و انجمن ملی مهندسی شیمی ایران، و همچنین واحدهای داراب، و مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد، نمایشگاهی نیز با حضور شرکت های مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی از صنایع فعال شیمیایی و پلیمری برگزار می شود.

شایان گفتن است، این رویداد پیش از این به صورت سالیانه توسط انجمن شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار می شده که از سال گذشته به صورت مشترک با همکاری مرکز تحقیقات مهندسی شیمی، نفت و پلیمر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شیراز، و همچنین انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار می شود.

 

 

صنعت مهمان دانشگاه، به پاس داشت روز شیمی

در این رویداد، دکتر ذوالقدر، ریاست محترم پارک علم و فناوری فارس به معرفی عملکرد، و فعالیت های پارک علم و فناوری، به عنوان یکی از المان های مهم اکوسیستم نوآوری پرداخت. همچنین، دکتر قائدی (رئیس محترم استان)، دکتر شایگان (معاون محترم پژوهش و فناوری)، دکتر امیری (مدیر محترم گروه شیمی)، دکتر جوکار (از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) مطالب گوناگونی در مورد فعالیت های علمی و دانشجویی ارائه نمودند.


در حاشیه رویداد هم نمایشگاهی با حضور شرکت های زیر برگزار شد:
-    
شرکت پولاد ورزان کیمیا
-    
شرکت آبا صنعت آریا
-    
شرکت آب تک فارس
-    
شرکت سرمایه پلاست اسوه
-    
شرکت آرسس پردزاش دادمهر (مرکز رشد دانشگاه آزاد شیراز(
-    
شرکت فاتح شیمی ستاره پارس (مرکز رشد دانشگاه آزاد شیراز(
-    
شرکت نرگس فناوران فارس (مرکز رشد دانشگاه آزاد شیراز(
-    
شرکت فصل پنجم فرح بخش
-    
شرکت کیمیا آذین سپهر پارس

 

در پایان برنامه از زحمات استادان پیشکسوت و دانشجویان برتر گروه شیمی و مهندسی شیمی، و همچنین تعدادی از استادان برتر مرکز تحقیقات، تقدیر به عمل آمد.

این رویداد استانی توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی و مرکز تحقیقات مهندسی شیمی، نفت و پلیمر با حمایت مالی و اجرایی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شیراز، و همچنین با حمایت معنوی انجمن شیمی ایران، انجمن ملی مهندسی شیمی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب برگزار شد.

نام و نام خانوادگی دانشگاه تقدیر به عنوان
دکتر حمیدرضا صفایی

دانشیار شیمی آلی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

پیشکسوت راه اندازی گروه شیمی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
آرش جوابی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
رییس انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی

 

مشاهده لینک خبرگزاری: https://shiraz.iau.ir/chpp/fa/news/212/