انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری روابط امور بین‌الملل دانشگاه جیرفت اقدام به برگزاری سومین وبینار بین المللی "چالش های زیست محیطی اخیر و استراتژی های اصلاح پایدار" در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ تا ۱۴ می نماید.

این وبینار به صورت مشترک با انجمن شیمی ایران، دانشگاه زاراگوزا اسپانیا، دانشگاه خاورمیانه ترکیه، دانشگاه پندیت دین دایال هند، دانشگاه کایسری ترکیه، و دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می شود.

متقاضیان دریافت گواهی باید در "لینک ثبت نام" نام نویسی نمایند.

از همه عزیزان جهت شرکت در این گردهمایی علمی بین المللی دعوت به عمل می‌آید.


لینک ورود به جلسه:

*Registration Link:*

https://forms.gle/wMUHHXcWR9RiVVkB9

 

*Webinar Link:*

https://www.skyroom.online/ch/jiroft_1401/3rd-one-day-international-webinar

*Please enter the room as "Guest"*