به همت انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران برگزار می شود :

وبینار ملی " آشنایی با شبیه سازی دینامیک مولکولی "
 

استاد مدعو :
سرکار خانم دکتر معصومه فروتن
عضو هیئت علمی گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی دانشگاه تهران
مولف کتاب " شبیه سازی دینامیک مولکولی ؛ از مبانی تا اجراء "

 

اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
 

از علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید:

https://docs.google.com/forms/d/1qApTPkIuWtCGG5bHf5hZpXgsCaNcGZ2zPW-UHgEryNA/edit?usp=drivesdk


نهادهای همکاری
انجمن شیمی ایران
انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شریف
انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه امیرکبیر
انجمن نانو دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی
انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه خلیج فارس

 

شبیه سازی دینامیک مولکولی ابزاری برای بازسازی پدیده های علمی در مقیاس اتمی