جهت ثبت نام میتوانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://conference.malayeru.ac.ir/iacc6/fa/news.php?rid=41

 

وبسایت کنفرانس:

https://conference.malayeru.ac.ir/iacc6/fa/

 

زمان برگزاری کارگاه: ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۰