انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن شیمی ایران، به مناسبت سال جهانی علوم پایه و بازگشایی مراکز آموزش عالی کشور به منظور ایجاد شور و نشاط و پویایی در فضای آموزش عالی کشور برگزار می نماید:


 وبینار علمی با موضوع:

تهیه یک نانو ترکیب جدید به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای تشخیص آلودگی آب ۲-فنیل فنل


 سخنران مدعو: سرکار خانم دکتر نیلوفر اکبرزاده دانشیار شیمی معدنی و عضو محترم هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 زمان: چهارشنبه مورخ  ۷ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۸:۱۵ بعداز ظهر 

 لینک حضور در وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/r93f7rjdz2ai/