انجمن علمی شیمی دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن شیمی ایران، به مناسبت سال جهانی علوم پایه و بازگشایی مراکز آموزش عالی کشور به منظور ایجاد شور و نشاط و پویایی در فضای آموزش عالی کشور برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی با موضوع: نرم افزار مندلی

 مدرس : *سرکار خانم دکتر حلیمه السادات سجادی زاده*،  دانشجوی پسا دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه فردوسی مشهد

 زمان: *چهارشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۸:۱۵*

حضور در کارگاه آموزشی برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.

 

 لینک حضور در وبینار:

http://online.ujiroft.ac.ir/rt3u7nqyepv9

 

شماره واتساپ: 09219315257