برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.

#

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

محل برگزاری کارگاه

ظرفیت

هزینه شرکت در کارگاه

شرکت کنندگان

نام مدرس

1

شبیه سازی دینامیک مولکولی، اصول و کاربردها

۱۴۰۰-۱۰-۲۳

۱۳:۱۰-۱۴:۴۰

آنلاین

بدون محدودیت

عضو انجمن و غیر عضو

۳۰۰٬۰۰۰   ریال

اساتید

۷۰۰٬۰۰۰    ریال

شرکت کننده آزاد

۱٬۰۰۰٬۰۰۰   ریال

--

پروفسور علی محبی

 

2

Natural Bond Orbital Analysis

۱۴۰۰-۱۰-۲۳

 ۱۴:۴۰-۱۶:۱۵

آنلاین

بدون محدودیت

عضو انجمن و غیر عضو

۳۰۰٬۰۰۰   ریال

اساتید

۷۰۰٬۰۰۰    ریال

شرکت کننده آزاد

۱٬۰۰۰٬۰۰۰   ریال

--

دکتر سید محمد اعظمی

 
 

  لازم به ذکر است که حتما باید نوع عضویت در سامانه به صورتی یکی از سه مورد زیر در قسمت مشاهده ی اطلاعات شخصی (صفحه ی شخصی) وارد شده باشد.

  -          شرکت کننده به عنوان دانشجو

  -           شرکت کننده به عنوان استاد

  -          شرکت کننده آزاد

توجه: پرداخت هزینه ی هر یک از کارگاه ها به صورت آنلاین و دستی قابل انجام است. به منظور ثبت نام، لطفا بعد از انتخاب کارگاه بر روی "ذخیره"، سپس گزینه ی "صدور صورت حساب و پرداخت هزینه" کلیک شود. سپس بر روی گزینه ی "ادامه ی صدور صورت حساب" کلیک و برای پرداخت دستی تصویر فیش واریـــز شده در قالب یک فایل بارگزاری شود و برای پرداخت آنلاین، گزینه ی مربوطه انتخاب شود.

 نحوه پرداخت جهت حق ثبت نام هر یک از کارگاه ها به صورت دستی: شرکت کنندگان لازم است حق ثبت نام وبینار را طبق جدول ارائه شده به حساب بانک مرکزی حساب شبا:

IR370100004001073203018237

به نام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان کنفرانسها و همایشها با شناسه ی واریز:

393073259140107020000000000000

واریز نمایند. 

(توجه: وجه واریزی حتما باید با این شناسه واریز شود. اگر به این شماره شناسه واریز نشده باشد، این هزینه مورد تایید کنفرانس نیست).  

 برای تمامی ثبت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی شرکت صادر می شود.