لینک اتاق مجازی این وبینار:

Adobe Connect:

آپارات:

https://www.aparat.com/jih.chemistry.society