برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین کروماتوگرافی و طیف سنجی اتمی

(مقدماتی- پیشرفته)

 

کارگاه

سطح

تاریخ دوره اول

تاریخ دوره دوم

هزینه هر دوره (تومان)

کروماتوگرافی گازی (GC)

مقدماتی و پیشرفته

۱۴۰۰/۱۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۳۵۰٬۰۰۰

کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی  (GC-MS)

مقدماتی و پیشرفته

۱۴۰۰/۱۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۹

۳۵۰٬۰۰۰

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

مقدماتی و پیشرفته

۱۴۰۰/۱۰
۱۴۰۰/۱۲/۵

۳۵۰٬۰۰۰

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - طیف سنج جرمی (HPLC-MS)

مقدماتی و پیشرفته

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

۱۴۰۰/۱۲/۶

۳۵۰٬۰۰۰

طیف سنجی اتمی ( ICP-MS و FAAS و GF-AAS) --- ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۷ ۳۵۰٬۰۰۰
 

الف) سرفصل های دوره HPLC:

اصول و مبانی HPLC ، معرفی سخت افزاری دستگاه و آماده سازی اولیه دستگاه برای آنالیز،  نوشتن روش آزمایش/ تزریق و آنالیز نمونه، آشنایی با نحوه کنترل دوره­ای و نگهداری دستگاه،  نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با HPLC   

ب) سرفصل های دوره  HPLC-MS:

اصول و مبانی HPLC-MS، انواع منابع یونیزاسونی ، انواع آنالیزور جرمی و نحوه انتخاب، تفسیر کروماتوگرام و طیف جرمی حاصل از آنالیز، مراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکلات عملی در حین کار، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با HPLC-MS   

ج) سرفصل های دوره GC:

اصول و مبانی GC، توسعه روش در GC، معرفی سخت افزاری دستگاه و آماده سازی اولیه دستگاه برای آنالیز، نوشتن روش آزمایش/ تزریق و آنالیز نمونه، تکنیک های نوین GC، رفع مشکل در تکنیک GC، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با GC  

د) سرفصل های دوره  GC-MS:

اصول و مبانی GC-MS ، تفسیر کروماتوگرام و طیف جرمی حاصل از آنالیز، نسبت ایزوتوپی، جستجو کتابخانه ایی (معرفی انواع Library search)، مراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکلات عملی در حین کار، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با MS -GC   

ه) سرفصل های دوره  طیف سنجی اتمی:

اصول و مبانی طیف سنجی اتمی، اصول و مبانی و دستگاهوری جذب اتمی شعله ایی AAS، اصول و مبانی و دستگاهوری کوره گرافیتیGF-AAS، اصول و مبانی و دستگاهوری ICP-MS، مراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکلات عملی در حین کار

 

  • اعضاء انجمن شیمی ایران با ارائه کارت عضویت، مشمول تخفیف ۱۰  درصدی خواهند شد.
  • ۱۰  درصد تخفیف دانشجویی
  • شرکت در ۴ دوره، مشمول تخفیف ۱۰  درصدی خواهد شد.
  • اولویت شرکت در کارگاه با افرادی است که زودتر در سایت ثبت نام کنند.

 

 "در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر فارسی و انگلیسی  اعطا می‌گردد"