به اطلاع می رساند با عنایت به درخواست های مکرر پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم مبنی بر ارائه فرصت بیشتر جهت ارسال مقالات خود و طبق تصمیم دبیران کنفرانس، زمان برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران به تعویق افتاد.


بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.


با توجه به تغییر تاریخ کنفرانس گواهی موقت برای آن دسته از پژوهشگرانی که نیاز به گواهی دارند صادر خواهد شد .در صورت نیاز می توانید درخواست خود را به دبیرخانه به آدرس info@isoc2021.ir   ارسال نمایید.


 
مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات به بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران تا
۱۲ آذر تمدید شد.

بر این اساس کاربران محترم میتوانند حداکثر تا تاریخ ۱۲ آذر نسبت به ثبت نام و ارسال چکیده مقالات اقدام نمایند.