پژوهشگران و دانش پژوهان گرامی

با عرض سلام، ادب و احترام

احتراما به اطلاع می رساند ، که تمامی مقالات چاپ شده در مجله  Iranian Journal of Catalysis از ابتدای سال ۲۰۱۲ به بعد در اسکاپوس نمایه گردید. لازم به توضیح است که این فصلنامه از ابتدای سال ۲۰۱۷ در اسکاپوس نمایه شده بود، که با اهتمام و پیگیری مسئولین مجله، تمامی مقالات چاپ شده در این فصل نامه از ابتدای سال ۲۰۱۲ در اسکاپوس ایندکس شد

همچنین تمامی مقالات مجله مذکور در پایگاه نمایه سازی تامسون رویترز (ISI) و (Wos) نیز از ابتدای سال ۲۰۱۲ نمایه گردید. این فصلنامه، خوشبختانه با حمایت محققان کشور از طریق ارسال مقالات کیفی خویش و همچنین تلاش و پیگیری های مستمر سردبیر، مدیر مسئول و مدیر داخلی فرهیخته آن به ترتیب جناب آقای دکتر احمدرضا مساح، خانم دکتر راضیه فضائلی و جناب آقای دکتر حمید آقایی در مرحله اخذ ضریب تاثیر  IF و حضور در لیست   Journal Citation Report (JCR) می باشد. محاسبات ارجاعات مقالات سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ در سال ۲۰۱۸ حاکی از اخذ ضریب تاثیر حداقل ١/٥ برای سال ٢٠١٨ می باشد. این موفقیت ارزشمند را به جامعه پیشتاز و پیشگام شیمی تبریک و به مسئولین تلاشگر فوق الذکر مجله دست مریزاد عرض می نماییم. انتظار می رود شیمیدان ها، پژوهشگران و دانش پژوهان گرامی همچنان با ارسال مقالات کیفی و ارجاع به مقالات چاپ شده مرتبط با کارهای خویش در این مجله، زمینه رشد و ارتقاء وجاهت علمی بیشتر آنرا مهیا نمایند.

http://eval.journals.iau.ir/?view=232

http://ijc.iaush.ac.ir/