خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری: دانشگاه جیرفت
زمان برگزاری:۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۹۵
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر راضیه رضوی