خلاصه مقالات اولین همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت

خلاصه مقالات اولین همایش دانشجویی کاربردهای شیمی در صنعت

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری: ۹-۱۱ آبان ۱۳۸۵
دبیر سمینار: جناب آقای دکترحسن سبزیان