مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری:۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی
دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: 15 الی 16 شهریور 96
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر وحید وطن پور
دبیر اجرایی سمینار: دکتر محسن شیدایی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
زمان برگزاری: ۴ الی ۵ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حسن باقری

خلاصه مقالات ششمین سمینار شیمی ومحیط زیست ایران

خلاصه مقالات ششمین سمینار شیمی ومحیط زیست ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 8 - 7 آبان 92
دبیرسمینار: آقای دکتر سهیل عابر