خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری: ۴ و ٣ شهریور ماه ۱۳۹۷
دبیر : سرکار خانم دکتر فرانک منطقی

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی

خلاصه مقالات نهمین کنفرانس آموزش شیمی

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: 6 الی 8 شهریور 95
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر نعمت اله ارشدی

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

خلاصه مقالات هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: 7 - 6 شهریور 92
دبیر سمینار: آقای دکتر مهدی بهزاد