مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ برگزاری: ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس: دکتر بیوک حبیبی
دبیر علمی: دکتر امیرعباس متین
دبیر اجرایی: دکتر حسین هاشم پور

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیستمین کنگره انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری: ۲۸-۲۶ تیر ماه ۹۷
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر حسین عشقی
دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر امیرشکوه سلجوقی

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۵
رئیس کنگره: دکتر سید حبیب فیروزآبادی
دبیر علمی کنگره: جناب آقای دکتر سید حسین موسوی پور
دبیراجرایی کنگره: جناب آقای دکتر عبدالکریم عباسپور

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران

خلاصه مقالات هجدهمین کنگره شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ماه ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره ملی واولین کنگره شهدای شیمی

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره ملی واولین کنگره شهدای شیمی

محل برگزاری: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زمان برگزاری: 10 - 12 شهریور ماه 93
دبیر سمینار هفدهمین کنگره: دکتر مسعود روحانی مقدم
دبیر سمینار کنگره شهدای شیمی: دکتر رضا رنجبر کریمی

خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره شیمی ایران

خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه یزد
زمان برگزاری: 18 - 16 شهریور 92
دبیرسمینار: آقای دکتر امرالهی

خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره شیمی ایران،سال جهانی شیمی

خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره شیمی ایران،سال جهانی شیمی

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری: ۱۳ الی ۱۵ شهریور ماه ۹۰
دبیر کنگره: جناب آقای دکتر عباس افخمی

خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی ایران

خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی ایران

۹-۱۱ شهریور ۱۳۷۶
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دبیر سمینار: دکتر اسداله ناصح زاده

خلاصه مقالات یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۷۵
دانشگاه تربیت معلم تهران
دبیر سمینار: دکتر محمدعلی بیگدلی

خلاصه مقالات دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۷۴
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج
دبیر سمینار: مهندس کریم اکبری حقیقی

خلاصه مقالات نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۷۳
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دبیر سمینار: دکتر سید صاحب سادات حسینی

خلاصه مقالات هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران

خلاصه مقالات هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران

۱۰-۱۲ شهریور ۱۳۷۲
دانشگاه شهید بهشتی
دبیر سمینار: دکتر محمدحسن پیروی

خلاصه مقالات هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز وپتروشیمی

خلاصه مقالات هفتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و پنجمین کنگره پژوهش، نفت، گاز وپتروشیمی

۹-۱۲ شهریور ۱۳۷۱
باشگاه نفت شهید منتظری اصفهان
دبیر سمینار: مهندس علی احمدی

خلاصه مقالات ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۱-۱۴ شهریور ۱۳۷۰
دانشگاه تهران
دبیر سمینار: دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

خلاصه مقالات پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۵-۸ شهریور ۱۳۶۹
دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر سمینار: حجت اله کریم پور

خلاصه مقالات چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۶ شهریور ۱۳۶۸
دانشگاه گیلان
دبیر سمینار: نامشخص