مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر نجم الدین عزیزی
دبیر اجرایی:  دکتر سلمان طاهری

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری:۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
رئیس همایش: جناب آقای دکتر حب نقی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر نادر نوروزی پسیان
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر قاسم مرندی

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت
زمان برگزاری: 11 الی 13 شهریور 96
دبیر سمینار: سرکار خانم دکتر شهرزاد جوانشیر

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

خلاصه مقالات بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ شهریور ماه ۹۵
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر محمد قلعه اسدی
دبیراجرایی سمینار: جناب آقای دکتر عبدالرضا ابری

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

خلاصه مقالات بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ شهریور ۹۴
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر کمال امانی

خلاصه مقالات بیست و دومین سمینار شیمی آلی

خلاصه مقالات بیست و دومین سمینار شیمی آلی

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: ۲۸ الی ۳۰ مرداد ماه ۹۳
دبیر سمینار: دکتر رضا نجار

خلاصه مقالات بیست ویکمین سمینار شیمی آلی

خلاصه مقالات بیست ویکمین سمینار شیمی آلی

محل برگزاری: دانشگاه ایلام
زمان برگزاری: ۲۲ الی ۲۴ اسفند ۹۲
دبیر سمینار: خانم دکتر مریم حجامی

خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

خلاصه مقالات بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا همدان
زمان برگزاری: 14 - 12 تیرماه 92
دبیرسمینار: آقای دکتر قربانی واقعی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی آلی

خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی آلی

محل برگزاری: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
زمان برگزاری: 17 - 15 شهریور 91
دبیر سمینار: آقای دکتر علی دره کردی

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

خلاصه مقالات هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سیستان و بلوچستان
زمان برگزاری: ۱۹ الی ۱۷ اسفند ۹۰
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر نوراله حاضری

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

خلاصه مقالات هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری:21 الی 23 مهر 89
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر حشمت اله علی نژاد