مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

مقالات هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دبیر کنفرانس: دکتر فرشاد ورامینیان
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر کیانا پیوندی

مقالات ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

مقالات ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری: ۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر علمی: دکتر علی رضا سلیمانی
دبیر اجرایی: دکتر یاسین قلی ئی

مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری:۳-۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر : دکتر محمدرضا یافتیان
دبیر علمی: دکتر ناصر دلالی
دبیر اجرایی: دکتر سیاوش نوروزی

مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ برگزاری: ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس: دکتر بیوک حبیبی
دبیر علمی: دکتر امیرعباس متین
دبیر اجرایی: دکتر حسین هاشم پور

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

مقالات هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زمان برگزاری: ۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی اکبر طرلانی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر  هانی صیاحی

مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زمان برگزاری: ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس کنفرانس : دکتر حسن زمانیان
دبیر علمی: دکتر مریم رنجبر
دبیر اجرایی: دکتر راضیه حبیب پور

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس
۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی و اجرایی سمینار: دکتر احمد مانی

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری:۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی
دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه

مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه

محل برگزاری: دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) زمان برگزاری: ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ دبیر علمی: دکتر آزاده نیک سرشت دبیر اجرایی: دکتر سید مهدی خوش فطرت

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر نجم الدین عزیزی
دبیر اجرایی:  دکتر سلمان طاهری

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری:۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی
دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری:دانشگاه جیرفت
۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی: سرکار خانم دکتر ندا سیدی
دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۱-۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر علیرضا امانی قدیم
دبیر اجرایی:  دکتر مجید مظهرقراملکی

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی