مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

مقالات هشتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه تربیت مدرس
۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی و اجرایی سمینار: دکتر احمد مانی

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

مقالات چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری:دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری:۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی
دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر نجم الدین عزیزی
دبیر اجرایی:  دکتر سلمان طاهری

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

مقالات بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری:۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰-به صورت مجازی
دبیر کنفرانس:سرکار خانم دکتر مریم دهستانی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر وحید صاحب
دبیران اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی حسینی و سرکارخانم دکتر عفت جمالی زاده

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

مقالات دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری:۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی: دکتر طاهره روحانی
دبیر اجرایی: دکتر مجید مهدویان

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

مقالات دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

محل برگزاری:دانشگاه جیرفت
۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۰
دبیرعلمی: سرکار خانم دکتر ندا سیدی
دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر محبوبه زاهدی فر

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

مقالات پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۱-۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
دبیر علمی:  دکتر علیرضا امانی قدیم
دبیر اجرایی:  دکتر مجید مظهرقراملکی

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
زمان برگزاری:۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
رئیس کنفرانس: جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد
دبیر کنفرانس: جناب آقای دکتر سیدمحسن موسوی
دبیر علمی سمینار: سرکارخانم دکتر مهشید گلستانه
دبیر اجرایی سمینار: سرکارخانم دکتر زکیه اکرمی

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری: ۹-۸ آبان ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترناصر گودرزی
دبیر اجرایی سمینار: دکتر منصور عرب چم جنگلی

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس کنفرانس: دکتر عزیزاله حبیبی
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر روزبه جواد کلباسی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر علیرضا حریفی مود

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکترمرتضی واحدپور
دبیر اجرایی سمینار:جناب آقای دکتر حامد بهرامی

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات نهمین سمینار دوسالانه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۱۲ و ۱۳ شهریور ماه۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: جناب آقای دکتر جواد ذوالقرنین
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر علیرضا خدابخشی

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه اراک
زمان برگزاری:۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر حمید خانمحمدی

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری:۵-۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
دبیر: جناب آقای دکتر علیرضا اصغری
دبیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر مریم رجبی
دبیر اجرایی سمینار: جناب آقای دکتر مهدی بهزاد

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری:۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
رئیس همایش: جناب آقای دکتر حب نقی
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر نادر نوروزی پسیان
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر قاسم مرندی

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری: ۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دبیر علمی کنفرانس: جناب آقای دکتر سید علی حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس: جناب آقای دکتر حبیب مهری زاده