کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و احترام

هفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست توسط مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیةا...(عج)  و با همکاری انجمن شیمی ایران،  4 و 5 شهریور ماه 1394 برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمینار ایجاد فرصتی دیگر برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی حول محورهای علمی سمینار و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی ، اجرائی و صنعتی استلذا از تمامی محقیقن، اعضای هیات علمی، دانشجویان محترم و ... دعوت می گردد تا آخرین یافته های علمی پژوهشی خود را در محورهای سمینار جهت برگزاری هرچه بهتر سمینار به دبیرخانه ارسال نمایندجهت اطلاعات بیشتر به وبگاه سمینار مراجعه نمائید.

 

آدرس وبگاه:

http://www.iscconferences.ir/chem/fa/