بسمه تعالی

به یاری خداوند متعال دانشگاه بوعلی سینا با همکاری انجمن شیمی ایران، شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 5، 6 و 7 شهریور 1393 در محل دانشکده شیمی برگزار می کند. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه استادان، معلمان، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع مختلف شیمیایی جهت شرکت در این گردهمایی علمی دعوت به عمل می آورد.

 

بااحترام

دکتر صادق صالح زاده

دبیر شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

 

آدرس سایت: iicc16.ir

زمان شروع ثبت نام: 20 فروردین 1393

تلفن دبیرخانه: 08118282807