"جناب آقای پروفسور مهدی امیر نصر، تمام زحماتی که برای جامعه شیمی ایران متحمل شدید، و سالهای سال با حضور ذی جود خویش انجمن شیمی ایران را در عرصه های مختلف یاری رسانیدید، را قدر دانیم و گذشت و ایثارتان را صادقانه می ستاییم"

هیات مدیره انجمن شیمی ایران

 

مراسم قدردانی از زحمات استاد عالیقدر شیمی معدنی ایران، جناب آقای پروفسور مهدی امیرنصر   و  همسر گرانقدر ایشان سرکار خانم دکتر ثریا مقدادی، با همکاری و حضور جمعی از دانشجویان ارشد و دکترای سال های دور و نزدیک ایشان )دهه های ۶۰ تا ۹۰) به عنوان بخشی از ثمره علمی  بیش از سه ده فعالیت ارزشمند در عرصه علمی کشور، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ در هتل آسمان اصفهان برگزار گردید.

جناب آقای دکتر احمد امیری، سرکار خانم دکتر سالاروند، جناب آقای دکتر گرجی و سرکار خانم دکتر فدایی زحمات شما را در برنامه ریزی و مدیریت قدردانی از استاد امیر نصر می ستاییم، ایکاش قدر استاد دانستن، این اقدام مبارک و رسم زیبا در کشورمان نهادینه شود.