اساتید، دانشجویان، صنعتگران و کلیه متخصصین گرامی

با سلام

در کمال مسرت به اطلاع می رساند، با توکل به خداوند متعال، سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران با همکاری دانشگاه خلیج فارس و انجمن شیمی ایران درتاریخ ۸ و ۹ اسفندماه  ۱۳۹۷ در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می گردد.

ازکلیه پژوهشگران گرامی اعم از اساتید، دانشجویان، صنعتگران و متخصصین صنایع و مراکز پژوهشی جهت شرکت در این رویداد علمی و ارائه نتایج ارزشمند پژوهشی خود دعوت به عمل می آید.

این سمینار نتایج تحقیقات و پژوهش ها در کلیه زمینه های الکتروشیمی و زمینه های وابسته را در بر می گیرد.

محورهای عمده سمینار به شرح زیر است:

  • الکتروشیمی تجزیه ای
  • نانو الکتروشیمی
  • خوردگی
  • الکتروشیمی صنعتی
  • بیو الکتروشیمی
  • سنتز الکتروشیمیایی
  • سینتیک، مکانیسم و ترمودینامیک واکنش های الکتروشیمی
  • الکتروشیمی محاسباتی
  • الکتروشیمی تبدیل و ذخیره انرژی

 

وب سایت کنفرانس:   https://elect13.pgu.ac.ir/fa/​

با تقدیم احترام
دکتر اسماعیل تماری
دبیر
سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران