طیف‌سنجی در شیمی معدنی ۲۹ تیر ۱۴۰۱

طیف‌سنجی در شیمی معدنی

پدیدآورندگان: دکتر محمد یوسفی؛ دکتر امیر شکوه‌سلجوقی؛ دکتر مسعود میرزائی شهرابی

شیمی پیش‌حیاتی از مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

شیمی پیش‌حیاتی از مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول

مترجمان: آرش وجود، دکتر محمد خدادادی مقدم

بیوشیمی معدنی داروهای فلزدرمانی وعوامل تشخیصی فلزبنیان ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

بیوشیمی معدنی داروهای فلزدرمانی وعوامل تشخیصی فلزبنیان

نویسندگان: دکتر امیرشکوه سلجوقی، دکتر مریم بابایی، فاطمه دلاورمندی، دکترسمیع صالح

شیمی معدنی زیستی در دو جلد ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

شیمی معدنی زیستی در دو جلد

ترجمه: دکتر امیرشکوه سلجوقی، دکتر سیدمجتبی مشمول مقدم، دکترمریم بابایی،دکتر مونا علی بلندی

مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی

نویسندگان:دکتراحمدشعبانی، دکترعلی اکبرصبوری، دکترجوادفیض، دکتر بابک کریمی، دکترموسوی موحدی،دکتررضایوسفی، دکترمحمدرضاواشقانی فراهانی

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

نویسنده: دکتر علی اکبر صبوری

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

نویسندگان: دکتر فریبا دشتستانی، دکتر جواد صالحی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی

علم بهتر است یا ثروت ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

علم بهتر است یا ثروت

دکتر محمد علی زلفی گل استاد دانشگاه بوعلی سینا- همدان

کتاب اصول و قواعد نوشتن دفتر آزمایشگاهی ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

کتاب اصول و قواعد نوشتن دفتر آزمایشگاهی

نویسندگان: دکترعلی اکبرصبوری ودکترمیترا پیرحقی

اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر علی اکبر صبوری
و سرکار خانم دکتر تکتم ظهوریان ابوترابی

اول انسان باشید و بعد دانشمند ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اول انسان باشید و بعد دانشمند

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر آلیسون آنتس
ترجمه جناب آقای دکترعلی اکبرصبوری وسرکارخانم دکترفاطمه ممشلی

مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر احمد شعبانی

شبیه سازی دینامیک مولکولی<br/>با نرم افزار متریالز استودیو ۱۹ دی ۱۳۹۷

شبیه سازی دینامیک مولکولی
با نرم افزار متریالز استودیو

مولفان: دکتر مجید موسوی
دکتر مهرانگیز ترک زاده

معرفی ۶ کتاب ارزنده شیمی با ترجمه<br/>استاد جناب آقای دکتر اردشیر کامکار ۱۸ دی ۱۳۹۷

معرفی ۶ کتاب ارزنده شیمی با ترجمه
استاد جناب آقای دکتر اردشیر کامکار

مترجم: جناب آقای دکتر اردشیر کامکار
هیات علمی بازنشسته دانشگاه تبریز

رمان مستند روایت زندگی نامه ۴ استاد شامخ شیمی ۸ دی ۱۳۹۷

رمان مستند روایت زندگی نامه ۴ استاد شامخ شیمی

نویسنده: حمید روزیطلب
به سفارش و حمایت بنیادنخبگان استان فارس