مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله دیدگاه ها درباره نشریافته های تحقیقاتی درنشریات علمی

نویسندگان:دکتراحمدشعبانی، دکترعلی اکبرصبوری، دکترجوادفیض، دکتر بابک کریمی، دکترموسوی موحدی،دکتررضایوسفی، دکترمحمدرضاواشقانی فراهانی

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله چند ضرورت مهم برای پیشرفت علم در ایران

نویسنده: دکتر علی اکبر صبوری

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند ۵ بهمن ۱۳۹۹

مقاله نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

نویسندگان: دکتر فریبا دشتستانی، دکتر جواد صالحی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی

علم بهتر است یا ثروت ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

علم بهتر است یا ثروت

دکتر محمد علی زلفی گل استاد دانشگاه بوعلی سینا- همدان

اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر علی اکبر صبوری
و سرکار خانم دکتر تکتم ظهوریان ابوترابی

اول انسان باشید و بعد دانشمند ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اول انسان باشید و بعد دانشمند

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر آلیسون آنتس
ترجمه جناب آقای دکترعلی اکبرصبوری وسرکارخانم دکترفاطمه ممشلی

مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد

مقاله ای با ارزش از جناب آقای دکتر احمد شعبانی

مقدمه ای بر علم سنجی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

مقدمه ای بر علم سنجی

شاخص های علم سنجی

اهدای منزل پدری پروفسور کاظم سعیدی ۲۶ دی ۱۳۹۵

اهدای منزل پدری پروفسور کاظم سعیدی

به دانشگاه آزاد اسلامی

Iranian Journal of Catalysis ۲۵ دی ۱۳۹۵

Iranian Journal of Catalysis

تحت نمایه ی بین المللی اسکاپوس قرار گرفت

Journal of Nanostructures ۲۵ دی ۱۳۹۵

Journal of Nanostructures

تحت نمایه ی بین المللی آی اس آی قرار گرفت

برگزیده شدن جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی ۱۰ دی ۱۳۹۵

برگزیده شدن جناب آقای دکتر عبدالله سلیمی

به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

جدول مندلیف بزرگتر می شود ۱۳ آذر ۱۳۹۵

جدول مندلیف بزرگتر می شود

کشف 4 عنصر جدید و نامگذاری آنها در جدول مندلیف