توسط انتشارات دانشگاه تهران در ۵۲۰ صفحه به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۲ بزودی منتشر شده و در دسترس علاقمندان خواهد بود.

در این کتاب، تعدادی از شخصیت‌های اثرگذار علمی کشور در دانشگاه‌های مختلف به برخی سؤالات بنیادی در مسیر توسعه علمی کشور پاسخ می‌دهند، به این امید که گفتمان هماهنگی بین دانشمندان کشور و مسئولان کشور، بویژه آنها که در نظام آموزش عالی کشور گام بر می‌دارند، شکل بگیرد. در این مجموعه، نویسنده ده پرسش اساسی را در محضر ۵۲ شخصیت علمی از دانشگاه‌ها و تخصص‌های مختلف مطرح کرده و پاسخ‌های آنها را دریافت و تدوین نموده است. مقالة علمی چیست، چه ارزشی دارد و اصولأ چرا باید منتشر شود؟ نمایه‌سازی نشریات به چه منظوری است و چرا باید مقالة علمی نمایه شود تا ارزش پیدا کند؟ پایان‌نامة کارشناسی ارشد و رسالة دکترا چیست و از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ چه کسی می‌تواند استاد راهنما باشد و وظیفة او در قبال دانشجوی تحصیلات تکمیلی چیست؟ آیا در کشور توسعة علمی صورت گرفته است؟ آیا برای توسعه علمی کشور سرمایه‌گذاری مطلوب صورت گرفته است؟ آیا دستاورد علمی در کشور داشتیم؟ برای کسب مرجعیت علمی چه مسیری باید طی کنیم؟ چه کسی می‌تواند عضو هیأت علمی دانشگاه شود؟ وظیفة یک عضو هیأت علمی در دانشگاه چیست؟ آیا گسترش آموزش عالی مطلوب بوده است؟

خواندن این کتاب به همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توصیه میشود.
 

سلامت و سعادتمند باشید
علی اکبر صبوری