نویسندگان: ایوانو برتینی، هَری بی. گِرِی ، ادوارد اِی. استیفل و ژوان سیلورستون وَلنتینی  

شیمی معدنی زیستی به مطالعه ی نقش گونه های فلزی در سیستم های بیولوژیکی می پردازد. بررسی جنبه های شیمی معدنی موجودات زنده به اندازه ای پیچیده و متنوع است که بی شک شیمیدان های معدنی را سالهای متمادی به خود مشغول خواهد ساخت و به صورت سرچشمه ای ثابت و مداوم از ترغیب، الهام بخش ایده های تحقیقاتی بسیار خواهند بود. همگرایی و تلفیق دانش بیوشیمی، نانوتکنولوژی، داروسازی و پزشکی با شیمی معدنی، مهیج ترین زمان را برای اشتغال در این زمینه ی شیمی فراهم می آورد. با کمک بیوشیمی معدنی می توان واقعیت های دشوار و اصول محکم شیمی معدنی را با رموز همیشه اغواکننده و در عین حال فریبنده ی حیات در هم آمیخت.

توضیحاتی در خصوص کتاب

مجموعه ی شیمی معدنی زیستی (جلد اول و دوم) که ترجمه ی کتاب شیمی معدنی زیستی، ساختار و واکنش پذیری می باشد توسط چهار تن از اساتید نام آشنا در زمینه شیمی معدنی زیستی، ایوانو برتینی (دانشگاه فلورانس)، هَری بی. گِرِی (موسسه ی تکنولوژی کالیفورنیا)، ادوارد اِی. استیفل (دانشگاه پرینستون) و ژوان سیلورستون وَلنتینی (UCLA)  گرد آوری و ویراستاری شده است. نسخه ی لاتین کتاب، در دو قسمت و چهارده فصل، تنظیم شده است. فصل اول، مقدمه و مروری کلی بر مفاهیم شیمی معدنی  زیستی است.  قسمت اول کتاب، که شامل فصل های دو تا هفت می باشد، و عبارتند از:

فصل دوم: شیمی معدنی زیستی و چرخه‌های بیوژئوشیمیایی

فصل سوم: یون‌ها و پروتئین های فلزی: پیوند، پایداری و تاخوردگی

فصل چهارم: کوفاکتورهای خاص و خوشه های فلزی

فصل پنجم: انتقال و ذخیره ی یون های فلزی در زیست شناسی

فصل ششم: زیست کانی ها و کانی سازی زیستی

فصل هفتم: فلزات در پزشکی

قسمت دوم کتاب، که شامل فصل های هشت تا چهارده می باشد، و عبارتند از:

فصل هشتم: انتقال و ذخیره ی یون فلزی

فصل نهم: شیمی هیدرولیتیک

فصل دهم: انتقال الکترون، تنفس و فوتوسنتز

فصل یازدهم: متابولیسم اکسیژن

فصل دوازدهم: متابولیسم هیدروژن، کربن و گوگرد

فصل سیزدهم: متالوآنزیم ها و حدواسط های رادیکالی

فصل چهاردهم: گیرنده ها و پیام رسان های یون فلزی

آموزش : I زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، و تکامل

آموزش :II اصول شیمی کئوردینانسیون

این چهارده فصل در چهار جلد، ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. کتاب حاضر که یکی بهترین مراجع برای تدریس مفاهیم شیمی معدنی زیستی بوده و در بسیاری از دانشگاه های مطرح دنیا به عنوان مرجع اصلی شیمی معدنی زیستی(بیوشیمی معدنی)، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تدریس می شود. مطالب به گونه ای مطرح شده اند که دانشجویان کارشناسی شیمی نیز می توانند به فراخور، از این کتاب استفاده نمایند. ویژگی بارز این کتاب، جامع بودن آن است و به یقین می توان گفت تمامی مطالب و مفاهیم مطرح در حوزه ی شیمی معدنی زیستی را پوشش می دهد و قویاً خواندن آن را برای اساتید و دانشجویان شیمی، توصیه می شود.