مدل جدیدی توسط محققان موسسه ماکس پلانک ارائه شده که میزان احتمال آلوده شدن به ویروس کرونا را در مکان های مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای موثر (مثل نوع ماسک استفاده شده، مدت زمان ارتباط، صحبت کردن، میزان بلندی صدا، ارتفاع سقف، میزان هوادهی، و...) بررسی کرده و در روزنامه ی تزایت بصورت ساده و قابل استفاده برای عموم، منتشر شده است.

 

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosols-infection-risk-hotspot-interiors

ارسال کننده مطلب؛ جناب آقای دکتر علی حاجیان از کشور آلمان