عنوان کتاب:

Combustible Organic Materials

Determination and Prediction of Combustion Properties

 

نویسنده: پروفسور محمد حسین کشاورز از دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

ناشر: ناشر بین المللی  De Gruyter آلمان

سال چاپ: آوریل 2018

 

مختصری از محتوای کتاب

برای یک ماده آلی قابل احتراق، ارزیابی خواص احتراقی آن از اهمیت ویژه ای برخودار است. در چهار فصل ابتدائی کتاب، مباحث مربوط به نقطه اشتعال (Flash point)، اشتعال خودبخودی (Autoignition)، کرانه های اشتعال پذیری (Flammability limit) و گرمای احتراق (Heat of combustion) دسته های مختلف مواد آلی قابل احتراق، معرفی می شوند. فصل پنجم مباحث مربوط به انتشار گرما (Heat release)، نرخ انتشار حرارت خاص (Specific heat release rate) و ظرفیت انتشار گرما (Heat release capacity) بعنوان سه ویژگی مهم اشتعال پذیری پلیمرها بررسی می شوند. هر فصل روشهای آزمایشی مناسبی را جهت تعیین خواص ذکر شده بیان می کند. روشهای مختلف پیش بینی خواص ذکر شده نیز در این کتاب مرور می شوند. بین روشهای مختلف بیان شده، روشهای  ساده و قابل اطمینان همراه با ذکر مثال برای هر روش، شرح داده می شوند. این روشها نیازی به استفاده از کدهای کامپیوتری پیچیده، توصیفگرهای ناآشنا و کاربر متخصص ندارند. علاوه بر این، هر فصل شامل مسائل و جواب آنها است که این مسائل می تواند توانائی اساتید و دانشجویان را در جهت بکارگیری صحیح مدلهای پیش بینی ارائه شده برای خواص احتراقی مورد نظر، افزایش دهد. این کتاب دارای مزیت های زیر است:

۱- آخرین پیشرفتهای روشهای تعیین خواص احتراقی را مرور کرده و به محقق این اجازه را می دهد که هنگام کار کردن با ترکیبات آلی فرار، خطرات آنها را کنترل کند.

۲- ساده ترین روشهای ممکن که قابلیت اطمینان خوبی داشته را برای ارزیابی اشتعال پذیری دسته های مختلف ترکیبات آلی بکار می برد.

۳- این کتاب می تواند برای هر دانشمند، مهندس و دانشجوئی که با ترکیبات آلی جدید سروکار دارد، مفید واقع شود.

۴- مباحث معرفی شده برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیمی، مهندسی شیمی و مواد و همچنین محققان مشغول به کار در صنایع نفت، گاز و شیمی مناسب است.

 

همچنین اساتید، دانشجویان و محققان علاقه مند عضو انجمن شیمی ایران می توانند جهت گرفتن تخفیف ۱۵% از ناشر (با ارائه کارت عضویت ) با نویسندگان کتاب با ایمیلهای زیر ارتباط برقرار کنند:
Professor Dr. M. H. Keshavarz: mhkeshavarz@es-mut.ac.irkeshavarz7@gmail.com

 

نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.