THE PROPERTIES OF ENERGETIC MATERIALS,

SENSITIVITY, PHYSICAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES

 

نویسندگان: پروفسور محمد حسین کشاورز از دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان و پروفسور توماس ام کلاپوتکه از دانشگاه LMU مونیخ آلمان

ناشر: ناشر بین المللی  De Gruyter آلمان

سال چاپ: نوامبر 2017

 

مختصری از محتوای کتاب:

برای یک شیمیدانی که با سنتز ترکیبات پرانرژی جدید سروکار دارد، ضروری است که توانائی ارزیابی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی همراه با حساسیت انفجاری آن ماده را قبل از سنتز آزمایشگاهی انجام دهد. امروزه روشهای مختلفی جهت تعیین جنبه های مهم مواد پرانرژی شامل دانسیته کریستالی، گرمای تشکیل، نقطه ذوب، آنتالپی ذوب و آنتالپی تصعید یک ترکیب آلی پرانرژی ارائه شده است. بعلت آنکه یک ماده آلی پرانرژی شامل ملکولهای با پایداری کم هستند که می‌ توانند واکنشهای سریع و گرمازائی را انجام دهند، از اینرو روشهای مختلفی جهت تعیین حساسیت انفجاری آن نسبت به محرکهای خارجی از جمله گرما، اصطکاک، ضربه، موج شوک و الکتریسته ساکن ارائه شده است. کتاب حاضر به معرفی این روشها پرداخته و با ذکر مثالهای مختلف شرح می دهد که چگونه این روشهای محاسباتی را می توان بکار برد. این کتاب دارای مزیتهای زیر است:

1- روشهائی را ارائه می دهد که می تواند برای طراحی، سنتز و توسعه مواد منفجره جدید مورد استفاده قرار گیرد.

2- ابزارهائی را فراهم می سازد که در جهت کاهش هزینه های سنتز، تست و ارزیابی مواد پرانرژی جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

3- برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی شیمی، مهندسی شیمی و مواد علاوه با محققینی که با مواد پرانرژی در زمینه های مواد آتشزا، استخراج، نفت و گاز و مهندسی راه و ساختمان سروکار دارند، بعنوان کتاب درسی و منبع تحقیقاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جهت دریافت مشخصات کتاب کلیک نمایید.

همچنین اساتید، دانشجویان و محققان علاقه مند عضو انجمن شیمی ایران می توانند جهت گرفتن تخفیف 15% از ناشر (با ارائه کارت عضویت ) با نویسندگان کتاب با ایمیلهای زیر ارتباط برقرار کنند:

1. Professor Dr. M. H. Keshavarz: mhkeshavarz@es-mut.ac.irkeshavarz7@gmail.com

2. Professor Dr. T. M. Klapotke: tmk@cup.uni-muenchen.de  (In English or German language)

نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.