لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکترعبدالحسین ناصری

ریاست کمیته

تبریز

۲

دکتربهرام همتی نژاد

دبیر کمیته

شیراز

۳

دکتر مرتضی بهرام

عضو کمیته

ارومیه

۴

دکتر هادی پرستار

عضو کمیته

صنعتی شریف

۵

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته

صنعتی اصفهان

۶

دکتر حمید عبدالهی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر محمد حسین فاطمی

عضو کمیته

مازندران

۸

دکتر جهانبخش قاسمی

عضو کمیته

خواجه نصیر الدین طوسی