لیست اعضای منتخب دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی کاتالیست انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر مهران غیاثی

ریاست کمیته

صنعتی اصفهان

۲

دکتر مجید مقدم

دبیر کمیته

اصفهان

۳

دکتر محمدحسن پیروی

عضو کمیته

شهید بهشتی

۴

دکتر داریوش خلیلی

عضو کمیته

شیراز

۵

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

عضو کمیته

کاشان

۶

دکتر بابک کریمی

عضو کمیته

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

۷

دکتر علی اکبر میرزائی

عضو کمیته

سیستان وبلوچستان

۸

دکتر پیمان نجفی مقدم

عضو کمیته

ارومیه