لیست اعضای منتخب اولین دوره (۱۳۹۴-۱۳۹۶) کمیته­ تخصصی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر محمد حسین رسولی فرد

ریاست کمیته

زنجان

۲

دکتر سهیل عابر

دبیر کمیته

تبریز

۳

دکتر علیرضا امانی

عضو کمیته

شهید مدنی آذربایجان

۴

دکتر علی اولاد قره گوز

عضو کمیته

تبریز

۵

دکتر احمد باقری

عضو کمیته

سمنان

۶

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیته

ارومیه

۷

دکتر علیرضا سلیمانی

عضو کمیته

ملایر

۸

دکتر محمود عباسی

عضو کمیته

مازندران