کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی تجزیه، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش شیمی تجزیه

 

نام و نام خانوادگی

سمینار

زمان

دانشگاه

عنوان

عکس

دکتر علی معصومی

هشتمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران و اولین کنگره بین المللی ایران

۱۰-۱۲ شهریور ۱۳۷۲

شهید بهشتی

شیمیدان برجسته

دکتر سید مهدی گلابی

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۲۳-۲۵ فروردین ۱۳۷۳

صنعتی اصفهان

شیمیدان پیشکسوت

دکتر سیدنصراله حاج سید جوادی

یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۷۵

تربیت معلم تهران

شیمیدان پیشکسوت

-----

دکتر مجتبی شمسی پور

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲۷-۲۹ بهمن ۱۳۷۷

دانشگاه تربیت مدرس

شیمیدان برجسته

دکتر مهدی جلالی هروی

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ بهمن ۱۳۸۱

مازندران

شیمیدان برجسته

دکتر جوانشیر جوزن

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

شیراز

شیمیدان برجسته

دکتر افسانه صفوی

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

شیراز

شیمیدان برجسته

دکتر علی اصغرانصافی

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ اسفند ۱۳۸۵

شیراز

پژوهشگر نمونه

دکتر محمد کاظم امینی

شانزدهمین سمینار تجزیه ایران

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر ناهید پوررضا

شانزدهمین سمینار تجزیه ایران

۶-۸ مرداد ۱۳۸۸

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر غلامحسین رونقی

هفدهمین سمینار تجزیه ایران

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

کاشان

شیمیدان پیشکسوت

دکتر عباس افخمی

هفدهمین سمینار تجزیه ایران

۲۳-۲۵ شهریور ۱۳۸۹

کاشان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد رضا حاج محمدی

هجدهمین سمینار تجزیه ایران

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر حبیب باقری

هجدهمین سمینار تجزیه ایران

۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته جوان

دکترعلی سرافراز یزدی

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر میرفضل ا... موسوی

پانزدهمین کنگره ملی،سال جهانی شیمی

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر جمشید منظوری لشگر

نوزدهمین سمینارشیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

فردوسی مشهد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر محمد رضا گنجعلی

نوزدهمین سمینارشیمی تجزیه ایران

۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۱

فردوسی مشهد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر عبدالکریم عباسپور

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر یداله یمینی

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمود چمساز بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۶-۸ اسفند ۱۳۹۲ صنعتی اصفهان شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر داود نعمت الهی

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶-۸ اسفند ۱۳۹۲

صنعتی اصفهان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر کاظم کارگشا

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر پرویز نوروزی

هفدهمین کنگره ملی شیمی ایران و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمدحسین ارباب زوار

هجدهمین کنگره شیمی ایران

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سمنان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر بهرام همتی نژاد

هجدهمین کنگره شیمی ایران

۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سمنان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمدحسین سرورالدین

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر عبداله سلیمی

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

۶-۸ بهمن ۱۳۹۴ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شیمیدان برجسته جوان

دکتر حسین فقیهیان بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۹ -۱۱ شهریور ۱۳۹۵ صنعتی شریف شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر حمید عبدالهی بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران ۹ -۱۱ شهریور ۱۳۹۵ صنعتی شریف شیمیدان برجسته جوان
دکتر هوشنگ پرهام نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر سعید شاهرخیان نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته جوان
دکترمهراورنگ قائدی بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۶ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته کشور