بایستگی های پژوهش پایدار در شیمی(بخش اول: چارچوب ها) ۹ شهریور ۱۴۰۱

بایستگی های پژوهش پایدار در شیمی(بخش اول: چارچوب ها)

چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : جناب آقای دکتر علی ملکی

وبینار صنایع شیمیایی بستر اصلی توسعه صنعتی ایران ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

وبینار صنایع شیمیایی بستر اصلی توسعه صنعتی ایران

چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
با حضور : جناب آقای پروفسور نقی سعادتجو

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در شیمی ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در شیمی

چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶
با حضور : جناب آقای دکتر سید مجید هاشمیان زاده

An Overview of Electroanalytical Based Nanosensors & Their Applications: The Curent & Future Prospect ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

An Overview of Electroanalytical Based Nanosensors & Their Applications: The Curent & Future Prospect

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : Prof. Sibel A.OZKAN

وبینار تصفیه آب با رویکرد معرفی تکنیک ها و دستگاه های پیشرفته ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

وبینار تصفیه آب با رویکرد معرفی تکنیک ها و دستگاه های پیشرفته

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰
با حضور :سرکار خانم دکتر گیتی طالبی

سمپوزیوم ملی شیمی سبز ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

سمپوزیوم ملی شیمی سبز

۲۰ الی ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

Shaped Photoswitches Designed by Employing the Troger's Base Scaffold ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

Shaped Photoswitches Designed by Employing the Troger's Base Scaffold

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور :جناب آقای دکتر مسعود کاظم رستمی عضو گروه تحقیقاتی سرفرازر استودارت

An overview on Mass Spectrometry with Emphasis on Quantitative Chemical Analysis ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

An overview on Mass Spectrometry with Emphasis on Quantitative Chemical Analysis

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴
با حضور :جناب آقای دکتر رضا ملکی صیفار، محقق دانشگاه آمستردام

وبینار سنتز بایوچارهای تغییر یافته و کاربرد آنها ۶ خرداد ۱۴۰۱

وبینار سنتز بایوچارهای تغییر یافته و کاربرد آنها

شنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
باحضور: دکتر مریم حجامی
دانشگاه بوعلی سینا، آمفی تئاتر دکتر خزائی

The electrolytic Zn–MnO2 battery and strategies for improving its electrochemical performance ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

The electrolytic Zn–MnO2 battery and strategies for improving its electrochemical performance

دو شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷
با حضور: Dr. Fangxi Xie

وبینار مهارتهای شغلی مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی و لزوم بازنگری در رشته شیمی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار مهارتهای شغلی مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی و لزوم بازنگری در رشته شیمی

یکشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
با حضور: جناب آقای دکترسعید نوجوان

Adsorption Kinetics:New Approaches Webinar ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

Adsorption Kinetics:New Approaches Webinar

سه شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۵
با حضور: جناب آقای پروفسور سعید عزیزیان

وبینارعلوم و فناوریهای غشایی درکشور با تمرکز بر فرایندهای تصفیه آب:نیازها، توانمندیها وافق آینده ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینارعلوم و فناوریهای غشایی درکشور با تمرکز بر فرایندهای تصفیه آب:نیازها، توانمندیها وافق آینده

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
با حضور: دکتر حسین مهدوی

Nano-sponge and Nano-reactor for Catalysis Aiming Webinar ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

Nano-sponge and Nano-reactor for Catalysis Aiming Webinar

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : جناب آقای دکتر صادق رستم نیا

Method Validation and Verification in Analytical Chemistry Webinar ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

Method Validation and Verification in Analytical Chemistry Webinar

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : جناب آقای دکتر مصطفی دستمردی

وبینار تحلیل تغییر شکل چگالی بار در شیمی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار تحلیل تغییر شکل چگالی بار در شیمی

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور: دکتر محمد اعظمی