فدراسیون سرآمدان علمی ایران از پژوهشگران پسادکتری حمایت می کند.

در اجرای این برنامه، فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تخصصی تحت راهنمایی و نظارت سرآمدان علمی ایران به فعالیت‌های پژوهشی خواهند پرداخت و ماهانه 30 میلیون ریال به عنوان حق‌الزحمه از فدراسیون دریافت خواهند کرد.

برنامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری با با هدف حمایت از بکارگیری فارغ‌التحصیلان توانمند مقطع دکتری تخصصی و استفاده از توانمندی آنها در انجام پژوهش‌های برتر راه اندازی شده است. این حمایت ها برای هر فرد به مدت یک سال بوده و فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تخصصی (بعنوان پژوهشگر پسادکتری) تحت راهنمایی و نظارت سرآمدان علمی ایران (بعنوان مدیر پژوهشی) همکاری خواهند کرد. سرامدان علمی فدراسیون گروه الف می‌توانند سالانه با 2 نفر و سرآمدان گروه ب با یک نفر پژوهشگر پسادکتری همکاری نمایند.

میزان حمایت‌ها:
• پرداخت ماهانه 30 میلیون ریال به پژوهشگر پسادکتری،
• پرداخت 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی به مدیر پژوهشی به ازاء هر پژوهشگر پسادکتری؛

شرایط متقاضی:
• نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل؛
• حداکثر 3 سال از زمان فارغ‌التحصیلی ایشان گذشته باشد؛
• از حمایت‌های دوره پسادکتری سایر نهادها استفاده نکند؛
• ضروری است رزومه علمی ایشان مورد تایید فدراسیون باشد؛
تبصره 1: شرایط بررسی رزومه متقاضی شامل انتشار مقاله در مجلات برتر معرفی شده توسط فدراسیون یا مجلات با ضریب تاثیر بالاتر از 5 می‌باشد؛
تبصره 2: چنانچه نام 2 یا بیشتر از 2 متقاضی در یک مقاله ذکر شده باشد فقط یک نفر به تأیید نویسنده مسئول یا استاد راهنمای افراد، حق استفاده از امتیاز هر مقاله را دارد؛

نحوه ارسال درخواست:
• مرحله اول: تکمیل و ارسال فرم درخواست به همراه رزومه علمی به ایمیل:  Info@isef.ir
• مرحله دوم: در صورت تایید رزومه متقاضی توسط فدراسیون، با ایشان مکاتبه و پس از تکمیل فرم شروع به کار، مراحل درخواست ایشان تکمیل خواهد شد
وب سایت درج خبر: http://isef.ir/news/54789
دبیرخانه فدراسیون سرآمدان
info@isef.ir