نمایندگان انجمن در دانشگاههای کشور

 

لیست نمایندگان انجمن شیمی ایران در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

۱ دکتر علیرضا اصغری سمنان       aasghari@semnan.ac.ir
۲ دکتر نیلوفر اکبرزاده سیستان و بلوچستان n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
۳ دکتر ماندانا امیری محقق اردبیلی mandanaamiri@uma.ac.ir
۴ دکتر قدمعلی باقریان صنعتی شاهرود Bagherian48@yahoo.com
۵ دکتر عبدالحمید بامنیری کاشان  Bamoniri@kashanu.ac.ir
۶ دکتر علی رضا برنجی گناباد aberenji@gmail.com
۷ دکتر مرتضی بهرام ارومیه Morteza.bahram@gmail.com
۸ دکتر مهدی بیات بوعلی سینا همدان mehdi806@gmail.com
۹ دکتر حمید بیضائی زابل hamidchem@yahoo.com
۱۰ دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز npourreza@yahoo.com
۱۱ دکتر آزاده تجردی علم و صنعت tajarodi@iust.ac.ir
۱۲ دکتر عباسعلی جعفری یزد jafari@yazd.ac.ir
۱۳ دکتر زهرا جمشیدی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران na.jamshidi@gmail.com
۱۴ دکتر مهران جوان بخت صنعتی شیراز mehranjavanbakht@gmail.com
۱۵ دکتر حمید خانمحمدی  اراک h-khanmohammadi@araku.ac.ir
۱۶ دکتر رضا خلیفه صنعتی شیراز khalifeh@sutech.ac.ir
۱۷ دکتر امین رضا ذوالقدر شیراز arzolghadr@shirazu.ac.ir
۱۸ دکتر حمیدرضا رجبی یاسوج hr.rajabi@gmail.com
۱۹ دکتر صادق رستم نیا مراغه srostamnia@yahoo.com
۲۰ دکتر اکبر رستمی قم a.rostami127@yahoo.com
۲۱ دکتر مجید رضایی والا صنعتی همدان mrezaeivala@gmail.com
۲۲ دکتر ذوالفقار رضوانی  تربیت معلم آذربایجان z_rezvani@yahoo.com
۲۳ دکتر راضیه رضوی جیرفت r.razavi@ujiroft.ac.ir
۲۴ دکتر رضا رنجبر کریمی ولی عصر (عج) رفسنجان r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
۲۵ دکتر عابدین زبردستی لرستان zebardasti@yahoo.com
۲۶ دکتر کاظم سعیدی شهید باهنر کرمان saidik@uk.ac.ir
۲۷ دکتر لطفعلی سقط فروش پیام نور واحد خوی saghatforoush@gmail.com
۲۸ دکتر علیرضا سلیمانی ملایر a.r.soleymani@malayeru.ac.ir
۲۹ دکتر مرتضی شیری الزهراء mshiri@alzahra.ac.ir
۳۰ دکتر فرهاد شیرینی گیلان shirini@guilan.ac.ir
۳۱ دکتر مرضیه صادقی رازی کرمانشاه negarsade@gmail.com
۳۲ دکتر یعقوب صرافی مازندران sarraf1345@yahoo.com
۳۳ دکتر حمیدرضا صفائی آزاد اسلامی واحد شیراز hrsafaei@yahoo.com
۳۴ دکتر ملیحه السادات صفائی  نهاوند azalia_s@yahoo.com
۳۵ دکتر شهرام صیدی خواجه نصیر الدین طوسی s.seidi@kntu.ac.ir
۳۶ دکتر رضا طیبی تربیت معلم سبزوار rtayebee@yahoo.com
۳۷ دکتر رسول عبداله میرزایی شهیدرجایی Ra.mirzaei@srttu.edu
۳۸ دکتر مهدی عسگری سازمان انرژی اتمی mehdiasgari2002@yahoo.com
۳۹ دکتر میرمحمد علوی نیکجه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین dr_alavi@ikiu.ac.ir
۴۰ دکتر رضا فارغی علمداری مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری سوخت مالک اشتر reza_fareghi@yahoo.com
۴۱ دکتر علیرضا فخاری شهید بهشتی a-zavareh@sbu.ac.ir
۴۲ دکتر آرش قادری هرمزگان aghaderi44@yahoo.com
۴۳ دکتر آرش قربانی ایلام arashghch58@yahoo.com
۴۴ دکتر بهرام قنبری صنعتی شریف ghanbari@sharif.edu
۴۵ دکتر سید حبیب کاظمی تحصیلات تکمیلی زنجان habibkazemi@iasbs.ac.ir
۴۶ دکتر غلامحسین گریوانی دامغان grivani@du.ac.ir
۴۷ دکتر حمید گودرزی افشار سید جمال الدین اسدآبادی hamid_gafshar@yahoo.com
۴۸ دکتر مجید ماستری فراهانی خوارزمی mfarahani@khu.ac.ir
۴۹ دکتر احمد مانی تربیت مدرس a.mani@modares.ac.ir
۵۰ دکتر سجاد محبی کردستان

smohebbi@uok.ac.ir

۵۱ دکتر غلامحسین محمدنژاد صنعتی اصفهان mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
۵۲ دکتر خسرو محمدی خلیج فارس khmohammadi@pgu.ac.ir
۵۳ دکتر محسن مظاهری تهرانی گلستان mmazaheritehrani@yahoo.com
۵۴ دکتر حسین مهدوی تهران hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
۵۵ دکتر سید مجتبی موسوی امام حسین (ع) Smmoosavi26@yahoo.com
۵۶ دکتر مجید موسوی اصفهان m.mousavi@sci.ui.ac.ir
۵۷ دکتر مسعود میرزائی فردوسی مشهد mirzaeesh@um.ac.ir
۵۸ دکتر عبدالحسین ناصری تبریز ab.naseri@gmail.com
۵۹ دکتر محمدعلی ناصری بیرجند malinasseri@yahoo.com
۶۰ دکتر فرزانه هاشمی نصر پژوهشگاه نیرو fhashemi@nri.ac.ir
۶۱ دکتر امیرهوشنگ نخعی فرهنگیان a.h.nakhaee1995@gmail.com
۶۲ دکتر محمدرضا یافتیان زنجان yaftian@znu.ac.ir
۶۳ دکتر عبدالمحمد عطاران دانشگاه های پیام نور کشور am.attaran@yahoo.com
۶۴ دکتر احمدرضا مساح دانشگاه های آزاد اسلامی کشور massah@iaush.ac.ir