نتایج انتخابات مرحله دوم شورایعالی انجمن شیمی ایران ۹۷

اعضای محترم و فرهیخته ی انجمن شیمی ایران

با عرض سلام، ادب و احترام:

احتراما به استحضار می رساند، که با رای اعضای پیوسته ی انجمن در طی دو مرحله، نیمی از اعضای شورای عالی انجمن به شرح ذیل انتخاب فرمودند:

لازم به توضیح می باشد که بر مبنای اساسنامه ی انجمن شیمی ایران، اعضای منتخب شورای عالی انجمن تعداد۳۰ (سی) نفر می باشند، که مدت عضویت پس از هر دوره انتخاب از طریق انتخابات و با رای اعضای پیوسته، چهار سال می باشد. جهت حفظ تجربه و سابقه ی تصمیمات اتخاذ شده در شورا، از طریق انتخابات هر دوسال یک بار،  نیمی از اعضای شورای عالی انتخاب  می گردند. به عبارت دیگر هر بار انتخابات برای انتخاب نیمی از اعضای شورای عالی انجمن برگزار می گردد.

منطقه جنوب غرب:

 • دکتر عباس ترسلی   منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر علیرضاکیاست  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ناهید پوررضا  منتخب سال ۹۷
 • دکتر سید مسعود نبوی زاده  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شمال غرب:

 • دکتر مجتبی شمسی پور  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر محمد علی زلفی گل  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر مرتضی بهرام  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر کریم اسدپور زینالی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر عبداله سلیمی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر بابک کریمی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شرق:

 • دکتر محمد علی ناصری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر حسین عشقی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شمال:

 • دکتر مجید آروند  منتخب سال ۹۷
 • دکتر سید حسن زوار موسوی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر محمود تاجبخش  منتخب سال ۹۷

 

منطقه مرکز:

 • دکتر مجید مقدم  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر اسماعیل شمس  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ایرج محمدپور  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ولی اله میرخانی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر شهرام تنگستانی نژاد  منتخب سال ۹۷

 

منطقه جنوب شرق:

 • دکتر ملک طاهر مقصودلو  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر نیلوفر اکبرزاده  منتخب تیر ماه سال  ۹۵

 

منطقه تهران:

 • دکتر عیسی یاوری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر کاظم کارگشا  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر سعید بلالائی  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر علی مقاری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر غلامرضا اسلامپور  منتخب سال ۹۷
 • دکتر یداله یمینی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه دانشگاههای آزاد:

 •   دکتر احمدرضا مساح  منتخب سال ۹۷

 

منطقه دانشگاههای پیام نور:

 • دکتر عبدالمحمد عطاران  منتخب سال ۹۷

 

در اولین جلسه شورای عالی تشکیل شده و از میان اعضای خویش و با رای گیری مخفی دو نفر را به ترتیب برای ریاست و دبیری شورای عالی انتخاب می نمایند و در ادامه ی جلسه هفت نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره ی جدید انتخاب می نماید، نفرات هشتم و نهم از نظر آرای کسب شده برای هیات مدیره، اعضای علی البدل می باشند، که در صورت انصراف و یا عدم امکان حضور فردی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله ایشان توسط یکی از اعضای علی البدل با رای بیشتر، جایگزین می گردد. سپس انتخابات جهت انتخاب دو نفر بازرس از میان اعضای شورای عالی انجمن نیز برگزار می گردد. افراد منتخب برای مدت دو سال انتخاب می گردند. نتایج اولین جلسه شورای عالی  جدید (مجمع عمومی عادی سالانه) انجمن در تاریخ ۹۷/۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای عباس ترسلی     رئیس شورای عالی
خانم دکتر ناهید پور رضا    دبیر شورای عالی

اعضای هیات مدیره انجمن شیمی ایران، آقایان:
١- دکتر مجتبی شمسی پور
٢- دکتر محمد علی زلفی گل
٣- دکتر ولی اله میرخانی
٤- دکتر مجید مقدم
٥- دکتر حسین عشقی
٦- دکتر یدالله یمینی
٧- دکتر بابک کریمی

 

اعضای انتخابی هیات مدیره علی البدل:
١- دکتر سید مسعود نبوی زاده
٢- دکتر احمد رضا نبوی زاده

 

بازرسان انجمن، آقایان:
١-دکتر محمدحسین فاطمی (اصلی)
٢- دکتر مرتضی بهرام(علی البدل) 


اعضای هیات مدیره ی جدید نیز، بلافاصله تشکیل جلسه داده و سه نفر را به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر و نایب رئیس و خزانه دار انجمن شیمی ایران انتخاب می نمایند. نتایج انتخابات اولین جلسه هیات مدیره ی جدید در تاریخ ١٣٩٧/٨/٣٠ به شرح ذیل می باشد، جناب آقایان:

 دکتر مجتبی شمسی پور    رئیس
دکتر محمدعلی زلفی گل    دبیر و نایب رئیس
دکتر ولی اله میرخانی    خزانه دار

دبیرخانه انجمن شیمی ایران بر خود فرض می داند، که از تمامی اعضای فرهیخته ی انجمن شیمی ایران به خاطر حضور فعال خویش در انتخابات و داشتن حساسیت نسبت به سرنوشت آتی جامعه علمی و صنفی خویش تقدیر و تشکر شایسته را به عمل آورد. در ضمن برای همه ی عزیزان منتخب جامعه ی علمی شیمی، که ایثارگرانه و بدون هیچگونه منافع مادی مسئولیت پذیرفته و انجام وظیفه می نمایند، آرزوی توفیق، تنی سالم، دلی شاد، لبی خندان، ذهنی پویا و تدبیراتی علمی، شایسته و زیبا داریم.

دبیرخانه انجمن شیمی ایران