نتایج انتخابات مرحله دوم شورایعالی انجمن شیمی ایران ۹۷

اعضای محترم و فرهیخته ی انجمن شیمی ایران

با عرض سلام، ادب و احترام:

احتراما به استحضار می رساند، که با رای اعضای پیوسته ی انجمن در طی دو مرحله، نیمی از اعضای شورای عالی انجمن به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

لازم به توضیح می باشد که بر مبنای اساسنامه ی انجمن شیمی ایران، اعضای منتخب شورای عالی انجمن تعداد۳۰ نفر می باشند، که مدت عضویت پس از هر دوره انتخاب از طریق انتخابات و با رای اعضای پیوسته، چهار سال می باشد. جهت حفظ تجربه و سابقه ی تصمیمات اتخاذ شده در شورا، از طریق انتخابات هر دوسال یک بار،  نیمی از اعضای شورای عالی انتخاب می گردند. به عبارت دیگر هر بار انتخابات برای انتخاب نیمی از اعضای شورای عالی انجمن برگزار می گردد.

منطقه جنوب غرب:

 • دکتر عباس ترسلی   منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر علیرضاکیاست  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ناهید پوررضا  منتخب سال ۹۷
 • دکتر سید مسعود نبوی زاده  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شمال غرب:

 • دکتر مجتبی شمسی پور  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر محمد علی زلفی گل  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر مرتضی بهرام  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر کریم اسدپور زینالی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر عبداله سلیمی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر بابک کریمی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شرق:

 • دکتر محمد علی ناصری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر حسین عشقی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه شمال:

 • دکتر مجید آروند  منتخب سال ۹۷
 • دکتر سید حسن زوار موسوی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر محمود تاجبخش  منتخب سال ۹۷

 

منطقه مرکز:

 • دکتر مجید مقدم  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر اسماعیل شمس  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ایرج محمدپور  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر ولی اله میرخانی  منتخب سال ۹۷
 • دکتر شهرام تنگستانی نژاد  منتخب سال ۹۷

 

منطقه جنوب شرق:

 • دکتر ملک طاهر مقصودلو  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر نیلوفر اکبرزاده  منتخب تیر ماه سال  ۹۵

 

منطقه تهران:

 • دکتر عیسی یاوری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر کاظم کارگشا  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر سعید بلالائی  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر علی مقاری  منتخب تیر ماه سال  ۹۵
 • دکتر غلامرضا اسلامپور  منتخب سال ۹۷
 • دکتر یداله یمینی  منتخب سال ۹۷

 

منطقه دانشگاههای آزاد:

 •   دکتر احمدرضا مساح  منتخب سال ۹۷

 

منطقه دانشگاههای پیام نور:

 • دکتر عبدالمحمد عطاران  منتخب سال ۹۷

 

در اولین جلسه شورای عالی تشکیل شده و از میان اعضای خویش و با رای گیری مخفی دو نفر را به ترتیب برای ریاست و دبیری شورای عالی انتخاب می نمایند و در ادامه ی جلسه هفت نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره ی جدید انتخاب می نماید، نفرات هشتم و نهم از نظر آرای کسب شده برای هیات مدیره، اعضای علی البدل می باشند، که در صورت انصراف و یا عدم امکان حضور فردی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله ایشان توسط یکی از اعضای علی البدل با رای بیشتر، جایگزین می گردد. سپس انتخابات جهت انتخاب دو نفر بازرس از میان اعضای شورای عالی انجمن نیز برگزار می گردد. افراد منتخب برای مدت دو سال انتخاب می گردند. نتایج اولین جلسه شورای عالی  جدید (مجمع عمومی عادی سالانه) انجمن در تاریخ ۹۷/۸/۳۰ مشخص خواهند شد.

دبیرخانه انجمن شیمی ایران بر خود فرض می داند، که از تمامی اعضای فرهیخته ی انجمن شیمی ایران به خاطر حضور فعال خویش در انتخابات و داشتن احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت آتی جامعه علمی و صنفی خویش تقدیر و تشکر شایسته را به عمل آورد. در ضمن برای همه ی اساتید منتخب انجمن شیمی ایران، که ایثارگرانه و بدون هیچگونه منافع مادی مسئولیت پذیرفته و انجام وظیفه می نمایند، آرزوی توفیق روز افزون داریم.


دبیرخانه انجمن شیمی ایران