انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی با حمایت انجمن شیمی ایران برگزار می نماید

سخنرانان: دکتر عیسی یاوری و دکتر لیلا فتوحی
زمان: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بیشتر ...

سخنرانی پروفسور zhao از دپارتمان شیمی دانشگاه فودان به روایت تصویر

مکان: دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده شیمی، سالن سینما
زمان: شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۴۵ برگزار گردید

بیشتر ...