سخنرانی پروفسور زلفی گل با عنوان دانایی

۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، ساعت: ۱۲:۲۰

بیشتر ...

سخنرانی پروفسور میرفضل الله موسوی با موضوع باتری یون-لیتیم

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸
دانشگاه تربیت مدرس، تالار دکتر جناب

بیشتر ...

اولین فراخوان دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی

بیشتر ...

اولین فرخوان بیست و یکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

۲۷-۲۵ تیر سال ۹۹
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بیشتر ...