کارگاه آموزش ثبت پتنت نویسی آمریکا

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت: ۱۷-۱۹
سخنران: پروفسور علی عموزاده

بیشتر ...

برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (آنلاین) (مقدماتی- پیشرفته)

۲۹ آبان ماه الی ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹
برگزاری به صورت آنلاین( سه دوره)
تخفیف ۱۰ درصدی برای اعضای انجمن شیمی

بیشتر ...

برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (آنلاین) (مقدماتی- پیشرفته)

۲۷ الی ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری به صورت آنلاین
تخفیف ۱۰ درصدی برای اعضای انجمن شیمی

بیشتر ...

برگزاری دوره های کامل کروماتوگرافی: (GC) و (HPLC) و(GC-MS) و (HPLC-MS)

۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
محل برگزاری: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیشتر ...

اولین دوره کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی

کمیسیون انجمنهای علمی با همکاری انجمن مدیریت راهبردی برگزار می کند
زمان برگزاری: ۱۶ بهمن ماه الی ۲۱ اسفند ماه ۹۸

بیشتر ...


دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

۹-۱ اسفند ماه ۹۸
کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC)
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

بیشتر ...

کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (مقدماتی- پیشرفته)

۲۱ آذر ماه الی ۳۰ بهمن ماه ۹۸
جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی

بیشتر ...

کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۱۴ آذر ماه الی ۲۹ آذر ماه ۹۸
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت

بیشتر ...

کارگاه طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار Design Expert

دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ برگزاری: ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۹۸ - ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۹۸

بیشتر ...