مرکز آموزشهای تخصصی وکاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار میکند

سه شنبه ها ، چهارشنبه ها ، پنجشنبه ها و جمعه ها (سال ۱۳۹۷)
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...


برگزاری کارگاه process Modeling, Simulation & Optimazation with MOSAIC

زمان برگزاری: ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیشتر ...

گردهمایی سه روزه کموانفورماتیک درغالب کارگاه در دانشگاه شیراز

زمان برگزاری: ۱-۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دانشگاه شیراز

بیشتر ...کارگاه آموزشی آشنایی با انجمن شیمی ایران

۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶
دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

بیشتر ...


ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری: ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵

بیشتر ...

کارگاه آموزشی استفاده از EXCEL و MATLAB در تحلیل داده های ساده و چندبعدی

تاریخ برگزاری : 6 مرداد ماه 1395 . 15 درصد تخفیف مخصوص اعضای محترم انجمن شیمی ایران

بیشتر ...