کارگاه پیشرفته مقاله نویسی
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: جناب آقای دکتر مسعود میرزایی

بیشتر ...


کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: جناب آقای دکتر محمود میرزایی

بیشتر ...

workshop on High energy processing: Ultrasound technologies
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸
دانشگاه صنعتی قوچان
مدرس: سرکار خانم دکتر طاهره روحانی بسطامی

بیشتر ...

کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (مقدماتی- پیشرفته)

۲۳ خرداد ماه الی ۷ تیر ۱۳۹۸
دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم شیمی و نفت
پاسخگویی حتی در ایام تعطیل

بیشتر ...
شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۲-۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بیشتر ...