کارگاه عملی وتئوری (GC) و(HPLC) (مقدماتی- پیشرفته)

اعضای انجمن شیمی ایران از تخفیف %۲۰برای ثبت‌نام برخوردار می‌باشند
بهمن ماه ۱۳۹۶

بیشتر ...

کارگاه آموزشی آشنایی با انجمن شیمی ایران

۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶
دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

بیشتر ...

کارگاه عملی وتئوری (GC) و(HPLC) (مقدماتی- پیشرفته)

اعضای انجمن شیمی ایران از تخفیف %۲۰برای ثبت‌نام برخوردار می‌باشند
اردیبهشت و خرداد و تیرماه ۱۳۹۶

بیشتر ...

مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس برگزار می کند

اعضای انجمن شیمی ایران از تخفیف %۳۰ برای ثبت‌نام برخوردار می‌باشند
زمان برگزاری دوره ها: آخرین هفته هر ماه

بیشتر ...


کارگاه پیشرفته مقاله نویسی

۱۷ - ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ همزمان با برگزاری هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

بیشتر ...


ششمین سمینار و کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری: ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵

بیشتر ...

شرکت توسعه مهندسی پارس اکسون برگزار میکند

آبان ماه سال1395
شرکت توسعه مهندسی پارس آکسون

بیشتر ...