شانزدهمین کارگاه آموزش کمومتریکس انجمن شیمی ایران

۱۲-۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بیشتر ...مرکز آموزشهای تخصصی وکاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار میکند

سه شنبه ها ، چهارشنبه ها ، پنجشنبه ها و جمعه ها (سال ۱۳۹۷)
دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر ...


برگزاری کارگاه process Modeling, Simulation & Optimazation with MOSAIC

زمان برگزاری: ۸ الی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

بیشتر ...

گردهمایی سه روزه کموانفورماتیک درغالب کارگاه در دانشگاه شیراز

زمان برگزاری: ۱-۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دانشگاه شیراز

بیشتر ...