حضور پروفسور زلفی گل در همایش علوم پایه فرصت ها و چالش ها

چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۷
دانشگاه اصفهان
ساعت ۸ الی ۱۶

بیشتر ...


هفتمین همایش بین المللی نانو فناوری

4 الی 6 مهر 1397
پژوهشگاه صنعت نفت

بیشتر ...

حمایت معنوی انجمن شیمی از اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیشتر ...