نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران مورد حمایت انجمن شیمی ایران(آنلاین)

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹
پژوهشگاه دانش های بنیادی به صورت آنلاین

بیشتر ...
حضور پروفسور زلفی گل در همایش علوم پایه فرصت ها و چالش ها

چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۷
دانشگاه اصفهان
ساعت ۸ الی ۱۶

بیشتر ...


هفتمین همایش بین المللی نانو فناوری

4 الی 6 مهر 1397
پژوهشگاه صنعت نفت

بیشتر ...

حمایت معنوی انجمن شیمی از اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیشتر ...