وبینار The Principle of Parsimony

سه شنبه ۱۱ آذر ماه، ساعت ۵ بعد از ظهر
سخنران: پروفسور حمید عبدالهی

بیشتر ...

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

چهارشنبه ۱۲ آذر ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر
سخنران: Prof. Wonyong Choi

بیشتر ...

وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
دکتر بابک مختاری
به صورت مجازی

بیشتر ...

وبینار تحولات آموزش عالی در عصر کرونا; چالش ها و فرصت ها

دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹
به صورت مجازی-ساعت ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

بیشتر ...

1th Better Future by Chemistry International Webinar

سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹
به صورت مجازی

بیشتر ...

وبینار معرفی استارت آپ های برگزیده حوزه شیمی در آمریکا

چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹
به صورت مجازی-ساعت ۱۶-۱۷

بیشتر ...

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران مورد حمایت انجمن شیمی ایران(آنلاین)برگزار گردید

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹
پژوهشگاه دانش های بنیادی به صورت آنلاین

بیشتر ...